Uddannelse i neurofeedback efter Othmer-metoden

Din uddannelse i neurofeedback starter her.

Din uddannelse i neurofeedback starter her

EEG Institute har siden 2018 uddannet trænere i Danmark og Norge.

Vi har uddannet til offentlige tilbud, bosteder, private kliniker mm.

Vores uddannelser

Basic Course

Vores grunduddannelse til at komme i gang med neurofeedback. På vores Basic Course får du den grundlæggende viden og praksiserfaring, til at du kan komme i gang med at træne ILF-neurofeedback efter Othmer-metoden. Se vores webinar om Basic Course her.

Advanced Course

Opkvalificerende uddannelse for allerede uddannede trænere i Othmer-metoden. Trænere uddannede på Advanced Course har flere værktøjer ved hånden og dybere viden om neurofeedback.

Andre arrangementer

EEG Institute afholder også andre arrangementer, som er relevante for alle nysgerrige på neurofeedback. Dette gælder både teoridage og årskonference for trænere, såvel som infodage og webinarer for alle nysgerrige på neurofeedback.

Uddannelse hos os

Neurofeedback er et håndværk, og dygtiggørelse kommer med erfaring. Derfor er vores uddannelser tilrettelagt, så du får maksimal praksiserfaring.

Vores uddannelser er kendetegnet ved vekselvirkningen mellem teori og praksis. Du bliver undervist i teori som skaber grobund for at træffe fornuftige beslutninger i praksis. Det teoretiske materiale spænder bredt, så du får indsigt i både neurologi og teknik.

På vores uddannelser varierer vi både læringsrum og metode. Det betyder at vi både har klassisk tavleundervisning, gruppediskussioner, praksisøvelser, gruppesessioner, mm. Variationen bidrager til din samlede oplevelse og læringsudbytte.

Vi tager altid udgangspunkt i dine forudsætninger, interesser og fagområde. På den måde sikre vi, at neurofeedback kan understøtte og supplere den viden og de færdigheder du har i forvejen.

Efter vores grunduddannelse kan du med det samme begynde at hjælpe din målgruppe. Du vil hurtigt begynde at danne egne erfaringer, som bygger på den teori og praksis du har lært, under uddannelsen.

Kompetenceprofil

Neurofeedback som metode og redskab, vil repræsentere en ny hjørnesten i din fagfaglighed. På uddannelsen vil vi bruge tid på, at du får integreret din nye viden og færdigheder ind i dit arbejde og dine eksisterende erfaringer. Du får på uddannelsen blandt andet:

  • Neurologisk basisviden
  • Viden om forskellige symptomer og typer af ubalancer i hjernen
  • Anvendelse af neurofeedback, både terminologi og teknologi
  • Viden om forskellige symptomprofiler og effektfulde træningsprotokoller
  • Evnen til at selvstændigt kunne tilrettelægge og gennemføre et neurofeedbackforløb

Udtalelser fra tidligere kursister

Optagelse

Det vigtigste krav for at blive uddannet i neurofeedback efter Othmer-metoden er at man kan varetage en relation, for de mennesker man arbejder med.

De tekniske processer ved ILF-neurofeedback er i høj grad automatiseret af vores højteknologiske udstyr. Du skal blot fokusere på din klient. Tolkning af symptomer, neurologisk basisviden og og tilrettelægning af træning og forløb lærer vi dig på uddannelsen.

Sundhedsfaglig baggrund er ikke et krav for at blive optaget, eller for at være dygtig til neurofeedback. Vores uddannelse er særligt anvendt i sociale indsatser på jobcentre og bosteder, men også i misbrugsbehandling og andre psykiatriske indsatser.

Certifikat & udstyr

Efter endt uddannelse modtager du et kursuscertifikat, som viser at du har gennemført uddannelsen i overenstemmelse med retningslinjer fra vores partnervirksomhed og certifikatudsteder BEE Medic.

Certifikatet er et krav for at kunne købe NeuroAmp II. NeuroAmp II er en EEG-forstærker, som er særligt udviklet til ILF-neurofeedback, og anvendes i Othmer-metoden. Den har naturligvis alle de nødvendige godkendelser.

Lad os hjælpe dig