Historie

EEG Institute blev stiftet af Jette Myglegaard i 2018. Som tidligere formand i AD(H)D foreningen og i sit arbejde som anden aktør på beskæftigelsesområdet har hun konstant været på jagt efter noget der kan hjælpe mennesker, som står udenfor fællesskabet.

I 2013 bliver Jette introduceret til neurofeedback af Henning Laugesen som er speciallæge i psykiatri og hans kone Lene Laugesen, som er psykiatrisk sygeplejerske. Senere samme år bliver Jette og hendes mand Hans uddannet i München. Jette begynder med det samme at træne neurofeedback med de mennesker som hun ønsker at hjælpe i beskæftigelse. Det bliver hurtigt tydeligt at neurofeedback har en særlig gavn for de udsatte og belastede mennesker som Jette har ansvaret for. Derfor beslutter hun at få indsatsen til Danmark.

Med stiftelsen af EEG Institute i 2018, indgik Jette og Hans en partneraftale med EEGInfo Europe, og står i dag med retten og pligten til at udbrede neurofeedback i Danmark.

Institut

EEG Institute er formet af ønsket om at gøre noget for andre. Den sociale ansvarlighed og det kompromisløse menneskesyn gennemsyrer vores uddannelser, klinik og kundekontakt. Vi sætter det enkelte menneskes behov forrest, fordi vi tror på at alle gerne vil have et godt liv, men ikke nødvendigvis har ressourcer eller forudsætningerne for at det sker. Det er dette potentiale og ønske vi arbejder for og med.

Forandring sker i virkeligheden – EEG Institute er et praksisorienteret videns-institut. Vi gør en dyd ud af at være opdaterede på den nyeste forskning og viden indenfor det neurologiske område. Den viden vi opsamler skal dog aktualiseres og skabe værdi for mennesker i virkeligheden. Derfor deltager vi i udviklende fællesskaber med vores internationale samarbejdspartnere, så viden og erfaringer bliver omsat til konkret værdi for så mange mennesker som muligt. På denne måde er EEG Institute også med i den kliniske og tekniske udvikling af vores metode.

Vores trænere er tæt knyttede til os – Neurofeedback i Danmark er hurtigt blevet et praksisfællesskab med sit eget sprog, hvor alt fra specialister til nybegyndere kan dele erfaring og spare med hinanden. Vi involverer os og faciliterer disse fællesskaber, fordi vi mener der er meget at lære på tværs af faggrupper, og fordi vi står stærkere i forhold til det alt overskyggende mål: At neurofeedback skal komme de til gavn, som har det største behov, uanset økonomiske eller andre gældende forhold.

Missionsbrev

FORMÅL

EEGinstitute er en registreret socialøkonomisk virksomhed der som social leverandør vil medvirke til at mindske uligheden i samfundet, jf. FN´s verdensmål. Målgruppen vi ønsker at hjælpe, er mennesker der på flere måder befinder sig udenfor samfundets fællesskaber. Det kan være både sundhedsmæssigt, socialt og beskæftigelsesmæssigt. Vi vil udbrede kendskabet og anvendelsen af neurofeedback i Danmark, og gøre denne effektive metode til bedre sundhed og trivsel tilgængelig for de, der har størst behov og ofte dårligst råd. Dette gøres ved at tilbyde uddannelse i metoden til de mennesker der har ansvaret for indsatsen for denne målgruppe. Det kan være kommunale, regionale, selvejende, fondsejede og private virksomheder.

OFFENTLIG UAFHÆNGIGHED

Den registrerede socialøkonomiske virksomhed EEGinstitute drives på markedsvilkår, uden offentlig støtte af nogen art. Der modtages ikke offentlig økonomisk støtte af nogen art, og der er ikke på nogen måde indflydelse af personer i bestyrelse eller på anden vis i ledelsen af virksomheden, hverken fra stat eller kommune.

EEG INSTITUTE ER INDDRAGENDE

Den registrerede socialøkonomiske virksomhed EEGinstitute arbejder i alle forhold gennem inddragelse af de af virksomheden berørte parter. Det være sig medarbejdere der i høj grad deltager i udvikling af virksomheden. Det sker på daglig basis og på månedsbasis samles op på kurs, nye tiltag og forrige måneds aktivitet. Inddragelsen gælder også virksomhedens kunder. Ved enhver kundeaftale gennemgås muligheder og forventninger med kunden. Det er naturligt at aktiviteten for den enkelte kunde tilrettelægges i samarbejde med kunden. Samarbejdspartnere, herunder leverandører, inddrages i aktiviteter, der hvor der er fælles berøringsflader.

– Stifter, Jette Kristine Myglegaard