Neurofeedback er en metode som træner hjernen til at fungere bedre og øge emotionelt velvære. Ved at måle hjernens elektriske aktivitet med små sensorer på hovedet, er det muligt at give hjernen tilbagemeldinger på hvordan den arbejder, via syn og hørelse.

Det gør det muligt at træne hjernen og lindre psykiske og fysiske problemstillinger, uden anvendelse af medicin eller samtaleterapi. Præcis som kroppen styrkes af fysisk træning kan neurofeedback styrke hjernens evne til at regulere tanker, sanser, adfærd, følelser, smerter mm.

Det giver os ro og balance til trivsel og udvikling.

“Jeg kan kende den person jeg var for 10 år siden.”

Maria kæmpede med angst og dårlig selvtillid. Da andre indsatser ikke havde hjulpet, prøvede hun neurofeedback. I dag kan Maria kontrollere sin angst og mærke sin egen krop.

“Jeg kan kende den person jeg var for 10 år siden.”

Maria kæmpede med angst og dårlig selvtillid. Da andre indsatser ikke havde hjulpet, prøvede hun neurofeedback. I dag kan Maria kontrollere sin angst og mærke sin egen krop.

Selvregulering

Hjernen er en fantastisk størrelse, som står for at regulere og håndtere vores sanser og tanker.

En velfungerende hjerne har en veludviklet evne til selvregulering. Den sikrer at vi ikke blive overvældet af sanseindtryk og impulser, samt at vi kan træffe velovervejede og rationelle beslutninger.

Mange oplever udfordringer som har rod i manglende eller dysreguleret selvregulering i hjerne og centralnervesystem. Disse udfordringer kan både være neurologiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, traumerelaterede og meget andet.

Neurofeedback er træning af nervesystemets egne kontrolnetværk.

Træningen hjælper hjernen til at optimere den elektriske aktivitet i form af vores hjernebølger. Dette kan styrke hjernens grundlæggende funktionsniveau, så den bliver bedre til at regulere vores sanser og tanker.

Hvem har gavn af neurofeedback?

Neurofeedback kan anvendes til en lang række lidelser og udfordringer. Træningen kan tilrettelægges individuelt, for at målrette de specifikke udfordringer der skal arbejdes med.

 • ADHD
 • Autisme
 • Migræne
 • Epilepsi
 • Smerter
 • Søvnforstyrrelser

 • Angst
 • PTSD
 • Depression
 • Stress
 • Misbrug
 • ADHD
 • Autisme
 • Migræne
 • Epilepsi
 • Smerter
 • Søvnforstyrrelser

 • Angst
 • PTSD
 • Depression
 • Stress
 • Misbrug

Neurofeedback kan anvendes til alle aldre, uanset funktionsevne. Træningen er non-invasiv, hvilket vil sige at der ikke sendes noget ind i hjernen.

Træningen er fri for varige bivirkninger.

Hvordan modtager hjernen feedback?

Neurofeedback foregår ved at hjernens elektriske aktivitet (EEG) måles og præsenteres tilbage for hjernen som feedback i form af en animation eller video.

Hvordan ser en session ud?

Ved neurofeedback sidder du behageligt og afslappet i en stol og kigger på en skærm. Herfra klarer hjernen resten. Du kan se hvordan det foregår i videoen herunder.

Hvorfor neurofeedback?

Et liv med trivsel i ro og balance kræver et velfungerende nervesystem. Men har man fået ar på livet, kan det være rigtig svært, at finde denne ro og balance, fordi nervesystemet er kommet i ubalance. Alle ønsker at få det bedre, men mange ved også at det ikke er let.

Neurofeedback er en nænsom metode til at arbejde med mennesker som har det svært. Det er stille og roligt, kræver ikke samtale og er faktisk rigtig behageligt.

Har man ar på livet kan det være svært og hårdt at arbejde med det. De ar har nemlig lagret sig i vores nervesystem som frygt og automatiske responser. Det er neuronforbindelserne i hjernen, som påvirkes og ændres over tid. Og disse neuronforbindelser påvirkes i lige så høj grad af overdreven belastning som af positive oplevelser.

Med neurofeedback kan vi træne neuronforbindelserne i hjernen. Det foregår non-invasivt. Det vil sige at vi ikke sender noget ind i hjernen eller stimulerer den til at gøre noget bestemt. Forandringen kommer fra hjernen selv, den har nemlig en iboende evne til selvregulering.

“Den hjælp som folk får i én periode, vil følge dem på rigtig, rigtig lang sigt.”

– Henning Laugesen, Speciallæge i Psykiatri

Uddannelse

EEG Institute uddanner fagpersoner i neurofeedback. Uddannelsen kan tages både fysisk og online.

Træningsforløb

EEG Institute tilbyder neurofeedback træningsforløb. Vi henviser også til trænere vi har uddannet.

Vi arbejder med neurofeedback efter Othmer-metoden

Hvem har gavn af neurofeedback?

I Othmer-metoden arbejder vi med de udfordringer og symptomer som den enkelte møder i sin hverdag. Det udstyr vi anvender er udviklet gennem mere end 30 år.

Othmer-metoden er en særlig tilgang til at træne neurofeedback, som i høj grad fokuserer på at tilrettelægge træningen til den enkelte. I Othmer-metoden anvendes den særlige Infra-Low Frequency (ILF) neurofeedback, en træning med fokus på forbindelser i hjernen (connectivity).

Træningen kan individuelt tilrettelægges alt efter symptombillede og den form for dysregulering der er på spil. Herudover tilpasses ILF-træningen den enkelte, så det at træne bliver en god og behagelig oplevelse. På den måde er ILF-neurofeedback en særligt fleksibel og behagelig type neurofeedback.

Non-verbal
Træning og effekt baserer sig ikke på samtale, men på at styrke neurale netværk gennem hjernens egen neuroplasticitet og selvregulering.

Non-invasiv
ILF-neurofeedback fungerer endogent. Det vil sige at effekten kommer indefra. Det er hjernen selv som foretager de nødvendige justeringer, som respons til den visuelle og auditive feedback. Vi sender hverken strøm ind, eller stimulerer hjernen på nogen måde.

Ikke-kravstillende
ILF-neurofeedback er let at gennemføre og meget motiverende for klienter. Indsatsen stiller få krav til involvering og ressourcer af klienten. Derfor kan neurofeedback tilbydes mennesker med en høj grad af belastning.

Artikler om neurofeedback

Lad os hjælpe dig