Neurofeedback er et alsidigt værktøj til at skabe trivsel og balance, som kan anvendes i mange forskellige situationer. Det stiller få krav til den der skal have hjælp og er behageligt at modtage.

Derfor er neurofeedback også blevet implementeret flere steder beskæftigelsesindsatsen i Danmark, som en ekstra støtte til de der har svært ved at finde sig til rette på arbejdsmarkedet. Det tilbydes mennesker som har psykiske udfordringer eller er diagnosticeret med ADHD og/eller autisme, og som oplever uoverkommelige belastninger i mødet med det almindelige arbejdsmarked.

To steder hvor neurofeedback anvendes, i Hjørring og Aalborg kommune, måles fremskridt hos de borgere, som modtager indsatsen.

Neurofeedback i beskæftigelsesindsatsen

Neurofeedback anvendes på jobcentre i de to kommuner. På jobcentrene har man fokus på at give borgeren ressourcer til at stå på egne ben og klare det pres hverdagen bringer, i møde med uddannelse eller job. Derfor udspørger man i indsatsen jævnligt borgeren til søvn, fysisk og psykisk helbred, samt andre områder som hvor godt de føler at de mestrer deres hverdag, om de har tro på sig selv, kan tage ansvar og har et overskud til dagens gøremål.

I alt er 230 borgere inddraget i de to kommuners progressionsmåling. Du kan nedenfor se hvilke borgere neurofeedback tilbydes:

HjørringBorgere fra hele jobcentret, både over og under 30 år, altså mennesker i alle aldre fra 18 år og opefter. Dette inkluderer borgere fra uddannelses-, kontanthjælp-, og sygedagpengeafdelingen. Også fleksjobbere er inkluderede. Det eneste krav er at borgeren har en ADHD-diagnose, autisme spektrum forstyrrelse eller begge.

AalborgUnge mellem 18 og 30 år som enten er på uddannelseshjælp eller S.U., og som har en mentor tilknyttet. Ingen krav om diagnoser, men der laves en vurdering ud fra at borgeren skal kunne møde op stabilt to gange om ugen, og have problemfelter som vi vurderer kan minimeres gennem NF.

Progressionsmåling

Borgere som har været i neurofeedback-forløb er blevet bedt om før og efter forløbet at foretage en vurdering af faste målepunkter. Borgere er blevet bedt om i alt at vurdere 9 områder fra 0-5, hvor 0 indikerer svære udfordringer med det givne område og 5 at det er et område hvor man har det godt. De 9 områder er:
1. Ansvar
2. Tro på sig selv
3. Hverdagsmestring
4. Overskud til uddannelse og job
5. Samarbejdsevne
6. Koncentrationsevne
7. Fysisk helbred
8. Psykisk helbred
9. Søvn

Resultaterne af denne måling ses nedenfor:

Hjørring, 168 deltagere

Aalborg, 62 deltagere

Resultater

Neurofeedback-forløbene i de to kommuner har vist at være til stor gavn for borgerne, målt bredt på de 9 områder. Disse tal viser en tydelig fortsættelse af det positive resultat som allerede i 2021 kunne måles, dengang med blot 84 deltagere i projektet. Resultatet støtter ligeledes op om de kvalitative udtalelser borgere i kommunerne er kommet med, om tilfredsheden med at modtage neurofeedback som indsats.

En udtaler at “Tankemyldret er kommet i kontrol, hvilket giver mere overskud og mindre stress”. En anden bemærker: “Efter 10 træninger fik jeg en oplevelse af en hverdag i bedre balance. Jeg kunne sove bedre og havde en mere rolig dag, selvom angsten kiggede frem. Efter tilfælde af angst var jeg bedre til at komme mig – og dermed i gang med hverdagen, min træning og min praktik.”

En forklaring på den brede fremgang på alle områder som ses i diagrammet, er at neurofeedback træner hele hjernens funktion mod bedre balance og robusthed. Det er derfor ikke unormalt i neurofeedback-forløb at se fremgang på flere parametre, på en gang.

Desuden ses der i indsatsen markant lavt frafald, hvilket også er et kendetegn for neurofeedback. Det er nemlig behageligt at modtage og motiverende at møde op til.

Vi oplever at EEG træning kan gøre den forskel for den enkelt unge der skal til, for at vi kan vende et negativt udviklingsforløb til et positivt forløb, med retning mod uddannelse eller arbejde.

– Preben Ipsen, mentor og neurofeedbacktræner ved Uddannelseshuset i Aalborg

Neurofeedback er et effektivt og godt supplement til de øvrige beskæftigelsesrettede indsatser vi har i Uddannelseshuset. Vi har efterhånden gennemført en del træninger for unge med blandede problematikker. Ens for dem alle er, at de unge oplever forbedringer på flere parameter, særligt ift. søvn og oplevet psykisk helbred. I Uddannelseshuset anvendes neurofeedback altid parallelt med andre beskæftigelsesrettede indsatser.

– Sisse Skov Møller, Afdeldingsleder v. Uddannelseshuset Aalborg

Er du nysgerrig på at lære mere om neurofeedback kan du finde information her på vores hjemmeside eller kontakte vores institutleder Jette på 2032 9901.

Kontakt os

Del dette: