Ringe, Fyn

Beskrivelse af klinikken

Lavvanghus drives af Birgit Ryberg Landtved. Lavvanghus er et samtalehus for alle og enhver, her tilbydes Neruofeedback samt terapi, der arbejdes både med udgangspunkt i det narrative samt mentaliserende – alt efter hvad klienten har brug for.

Træners baggrund

Jeg har mere end 30 års erfaring i at arbejde i og med relationen til andre mennesker, dette både inden for ældre og omsorgssektoren, daginstitutioner, skoler og anbringelsessteder.

Jeg er uddannet sygehjælper, folkeskolelærer, har flere års erfaring som leder i privat pasningstil-bud, afdelingsleder på folkeskole og kostskole regi.

Efteruddannelse inden for ADHD, Autisme – angsthåndtering, mentalisering og godt på vej til at blive Narrativ psykoterapeut fra DISPUK.

I klinikken arbejdes der særligt med ADHD, Angst, PTSD, Depression og tilknytningsforstyrrelser.

Kontaktinformation:

Lørupvej 7
5750 Ringe

Tlf: 20461290
E-mail: birgit@lavvanghus.dk