Nevrofeedback er en metode som trener hjernen til å fungere bedre og øke følelsesmessig velvære. Ved å måle hjernens elektriske aktivitet med små sensorer på hodet er det mulig å gi hjernen tilbakemelding om hvordan den fungerer gjennom syn og hørsel.

Nevrofeedback gjør det mulig å trene opp hjernen og lindre psykiske og fysiske problemer uten bruk av medisiner eller rådgivning. På samme måte som kroppen styrkes av fysisk trening, kan nevrofeedback styrke hjernens evne til å regulere tanker, sanser, atferd, følelser, smerte og mye mer .

Det gir oss ro og balanse til å trives og utvikle oss.

"Jeg kan kjenne igjen den personen jeg var for 10 år siden."

Maria slet med angst og dårlig selvtillit. Da andre tiltak ikke hjalp, prøvde hun nevrofeedback. I dag kan Maria kontrollere angsten og kjenne sin egen kropp.

"Jeg kan kjenne igjen den personen jeg var for 10 år siden."

Maria slet med angst og dårlig selvtillit. Da andre tiltak ikke hjalp, prøvde hun nevrofeedback. I dag kan Maria kontrollere angsten og kjenne sin egen kropp.

Selvregulering

Hjernen er en fantastisk ting som regulerer og styrer sansene og tankene våre.

En velfungerende hjerne har en velutviklet evne til selvregulering. Den sørger for at vi ikke blir overveldet av sanseinntrykk og impulser, og at vi kan ta veloverveide og rasjonelle beslutninger.

Mange mennesker opplever utfordringer som bunner i manglende eller dysregulert selvregulering i hjernen og sentralnervesystemet. Disse utfordringene kan være nevrologiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, traumerelaterte med mer.

Nevrofeedback er trening av nervesystemets egne kontrollnettverk.

Treningen hjelper hjernen til å optimalisere den elektriske aktiviteten i form av hjernebølger. Dette kan styrke hjernens grunnleggende funksjonsnivå og gjøre den bedre i stand til å regulere sanser og tanker.

Hvem har nytte av nevrofeedback?

Nevrofeedback kan brukes ved en rekke ulike tilstander og utfordringer. Treningen kan skreddersys til de spesifikke utfordringene det skal jobbes med.

 • ADHD
 • Autisme
 • Migrene
 • Epilepsi
 • Smerter og ubehag
 • Søvnforstyrrelser

 • Angst
 • PTSD
 • Depresjon
 • Stress
 • Misbruk og feilbruk
 • ADHD
 • Autisme
 • Migrene
 • Epilepsi
 • Smerter og ubehag
 • Søvnforstyrrelser

 • Angst
 • PTSD
 • Depresjon
 • Stress
 • Misbruk og feilbruk

Nevrofeedback kan brukes i alle aldre, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Treningen er ikke-invasiv, det vil si at ingenting sendes inn i hjernen.

Treningen er fri for varige bivirkninger.

Hvordan mottar hjernen tilbakemeldinger?

Nevrofeedback fungerer ved at hjernens elektriske aktivitet (EEG) måles og sendes tilbake til hjernen i form av en animasjon eller video.

Hvordan ser en økt ut?

Med nevrofeedback sitter du komfortabelt og avslappet i en stol og ser på en skjerm. Deretter gjør hjernen din resten. Du kan se hvordan det fungerer i videoen nedenfor.

Hvorfor nevrofeedback?

Et liv i velvære og balanse krever et velfungerende nervesystem. Men hvis du har fått arr for livet, kan det være svært vanskelig å finne denne roen og balansen fordi nervesystemet er i ubalanse. Alle ønsker å få det bedre, men mange innser også at det ikke er lett.

Nevrofeedback er en skånsom metode for å jobbe med mennesker som sliter. Den er stille og rolig, krever ingen samtale og er faktisk veldig behagelig.

Hvis du har arr i livet ditt, kan det være vanskelig å jobbe med dem. Disse arrene er lagret i nervesystemet vårt som frykt og automatiske reaksjoner. Det er nevronforbindelsene i hjernen som påvirkes og endres over tid. Og disse nevronforbindelsene påvirkes like mye av for mye stress som av positive opplevelser.

Med nevrofeedback kan vi trene opp nevronforbindelsene i hjernen. Det er ikke-invasivt. Det betyr at vi ikke sender noe inn i hjernen eller stimulerer den til å gjøre noe spesifikt. Endringen kommer fra hjernen selv, ettersom den har en iboende evne til selvregulering.

"Den hjelpen folk får i en periode, vil følge dem i veldig, veldig lang tid."

- Henning Laugesen, spesialist i psykiatri

Utdanning og opplæring

EEG Institute utdanner fagfolk i nevrofeedback. Utdannelsen kan tas både fysisk og på nett.

Opplæringsprogrammer

EEG Institute tilbyr opplæringsprogrammer i nevrofeedback. Vi kan også henvise deg til trenere vi har utdannet.

Vi arbeider med nevrofeedback ved hjelp av Othmer-metoden.

class="img-responsive

Hvem har nytte av nevrofeedback?

I Othmer-metoden arbeider vi med de utfordringene og symptomene som den enkelte møter i hverdagen. Utstyret vi bruker, er utviklet gjennom mer enn 30 år.

Othmer-metoden er en unik tilnærming til nevrofeedback-trening som legger stor vekt på å tilpasse treningen til den enkelte. Othmer-metoden bruker den spesialiserte nevrofeedbackmetoden Infra-Low Frequency (ILF), en treningsform som fokuserer på hjernens konnektivitet.

Treningen kan tilpasses avhengig av symptombildet og hvilken type dysregulering det er snakk om. I tillegg tilpasses ILF-treningen til den enkelte, noe som gjør treningen til en hyggelig og behagelig opplevelse. På denne måten er ILF-neurofeedback en spesielt fleksibel og behagelig form for nevrofeedback.

Ikke-verbal
Trening og påvirkning er ikke basert på
samtale, men på å styrke nevrale nettverk gjennom hjernens egen nevroplastisitet og selvregulering.

Ikke-invasiv
ILF nevrofeedback fungerer endogent. Det betyr at effekten kommer innenfra. Det er hjernen selv som gjør de nødvendige justeringene som respons på de visuelle og auditive tilbakemeldingene. Vi aktiverer eller stimulerer ikke hjernen på noen måte.

Ikke-søker
ILF nevrofeedback er enkelt å implementere og svært motiverende for klientene. Intervensjonen krever lite involvering og ressurser fra klientens side. Derfor kan nevrofeedback tilbys personer med høyt stressnivå.

Artikler om nevrofeedback

La oss hjelpe deg