Det er også mulig å leie utstyr fra EEG Institute.
Kontakt oss på 2032 9901 eller jm@eeginstitute.dk hvis du ønsker å leie utstyr.