EEG Institute - opplæring i nevrofeedback

Nevrofeedback skaper ro og balanse på tvers av alder, lidelser og diagnoser.

Nevrofeedback skaper ro og balanse på tvers av alder, lidelser og diagnoser.

EEG Institute utdanner i nevrofeedback og tilbyr opplæringsprogrammer for privatpersoner i Aarhus og Hjørring.

EEG Institute tilbyr

Trening med nevrofeedback

Treningsprogram for nevrofeedback

Støtte og veiledning

Informasjon og veiledning

srcset="https://eeginstitute.dk/wp-content/uploads/2023/07/Eye_1640x720-200x88.png

Hvem har nytte av nevrofeedback?

Hvem har nytte av nevrofeedback?

Alle kan ha nytte av nevrofeedback, uavhengig av diagnose eller lidelse. Det er fordi nevrofeedback trener opp hjernens evne til selvregulering. Dette er nervesystemets primære funksjon, og derfor kan nevrofeedback være til nytte for mange psykiske og fysiske tilstander.

Nyheter og arrangementer

Nevrofeedback kan være et alternativ eller supplement til medisinering og rådgivning.

Nevrofeedback krever ikke samtale for å fungere. Det betyr at mange flere kan ha nytte av treningen, spesielt hvis andre tiltak ikke er mulige.

Treningen er nonverbal, stiller ingen spesielle krav og kan utføres av hvem som helst. Trening styrker hjernens funksjon - og kan derfor hjelpe ved mange tilstander.

La oss hjelpe deg