Videregående kurs er for trenere som allerede arbeider med nevrofeedback og som ønsker enda flere verktøy i sitt daglige arbeid med nevrofeedback.

Videregående kurs gir deg dypere innsikt i mekanismene bak nevrofeedback og introduserer ytterligere to treningsmetoder, Synchrony og Alpha-Theta.

Vårt videregående kurs gir deg nok kunnskap og erfaring til å begynne å trene Alpha-Theta og Synkroni. Sammen med ILF-HD Neurofeedback er Alpha-Theta og Synchrony viktige metoder i Othmer Neurofeedback. Synkroni og Alfa-Theta gir flere muligheter i treningen, slik at du kan gå lenger og få enda flere effekter til fordel for klienten.

Metodene brukes ofte for klienter med PTSD, angst, søvnproblemer, konsentrasjonsutfordringer, tankemylder og topprestasjoner.

Kurset vil dekke de teoretiske og praktiske aspektene ved Synchrony- og Alpha-Theta-metodene og fokusere på de nye mulighetene de gir. Vi vil også sørge for at alle blir oppdatert på de klassiske treningsprotokollene med ILF-HD. Det vil bli satt av tid til å prøve ut og dele erfaringer med de nye treningsmetodene.

Vær oppmerksom på at Synchrony-modulen i Cygnet krever tilhørende programvare, som kjøpes separat. Alpha-Theta er allerede inkludert i NeuroAmp II, men tilleggsfunksjoner kan kjøpes separat.

Det er en forutsetning for å delta på videregående kurs at du har gjennomført minst 20 egentreningsøkter. I tillegg må du ha erfaring med bruk av utstyret og erfaring med treningsprogrammer fra start til slutt.

Videregående kurs planlegges basert på etterspørsel.

Kommende planlagte videregående kurs er oppført nedenfor. Hvis det ikke finnes et kurs på listen, kan du kontakte oss på mail@eeginstitute.dk for å få hjelp til å planlegge neste kurs.

Kommende Advanced kurs

Avansert kurs i nevrofeedback November 2024

11. november kl. 08:30 - 13. november kl. 15:30

Videregående kurs gir deg dypere innsikt i mekanismene bak nevrofeedback og introduserer ytterligere to treningsmetoder, Synchrony og Alpha-Theta.

INNHOLD
Vårt videregående kurs gir deg nok kunnskap og erfaring til å komme i gang med å trene Alpha-Theta og Synchrony. Sammen med ILF-HD Neurofeedback er Alpha-Theta [...].