Teamet

class="img-responsive

Jette Myglegaard

Grunnlegger og instituttleder

E-post: jm@eeginstitute.dk
Telefon: +45 20329901

class="img-responsive

Morten Trabjerg Nyborg

Teknologi og kommunikasjon

E-post: mtn@eeginstitute.dk
Telefon: +45 22269480

Henning Laugesen
Henning Laugesen
Henning er spesialist i psykiatri og leder klinikken for avhengighetspsykiatri i Aarhus. Henning gir spesialisert veiledning på EEG-instituttet.
Lene Laugesen
Lene Laugesen
Lene har jobbet som psykiatrisk oversykepleier i 25 år.
På EEG-instituttet gir hun spesialisert veiledning.
Hans Myglegaard
Hans Myglegaard
Hans er ryggraden i den daglige driften. Hans er ansvarlig for både teknologi og logistikk.

Sosialt foretak

EEG Institute tilbyr opplæring i nevrofeedback i Danmark. Vårt mål er at enda flere skal kunne dra nytte av denne unike metoden.

Derfor er vi også registrert som et sosialt foretak. Vi arbeider ut fra et samfunnsoppdrag. De som har dårligst råd, er ofte også de som har størst behov. Det ønsker vi å oppfylle.

Nevrofeedback ved EEG-instituttet

Nevrofeedback er en unik metode blant dagens intervensjoner.

Nevrofeedback er en unik metode blant dagens intervensjoner.

Alle kan ha nytte av nevrofeedback, uavhengig av alder og funksjonsevne. Det betyr at metoden kan brukes bredt, på tvers av ulike programmer. Men det betyr også at nevrofeedback er svært godt mottatt.