Vores mission

I EEGInstitute er det vores mål at ubrede Neurofeedback i Danmark. Vi har set og oplevet hvor meget Neurofeedback kan hjælpe mennesker. Vi synes derfor kun det er rimeligt, at det bliver tilgængeligt for alle der kan have gavn af det.

EEGInstitute er stiftet i 2018 af Jette Myglegaard med ét mål for øje: Neurofeedback skal ud til dem som har størst behov og ofte dårligst råd.

Vores arbejde

EEGInstitute er en socialøkonomisk virksomhed og uddannelsesinstitution, som uddanner og distribuerer velfærdsteknologisk udstyr til Neurofeedbacktræning efter Othmer-metoden i hele Danmark. Vi har uddannet både i det offentlige og i det private i hele Danmark.

Vi ønsker at så mange som muligt får kendskab til og gavn af Neurofeedback. Neurofeedback er et stærkt supplement til mange andre gode indsatser, derfor stræber vi efter at uddanne de der varetager andres sundhed, velvære og trivsel. Vi ved nemlig at Neurofeedback kan gøre andre indsatser endnu bedre.

EEGInstitute driver selv klinik i Aarhus. Her efterprøver og sikrer vi de nyeste kliniske opdateringer, så vi altid kan sikre den højeste faglighed og udbytte for vores uddannede trænere.

Du kan læse vores officielle formål og mission nedenfor.

FORMÅL

EEGinstitute er en registreret socialøkonomisk virksomhed der som social leverandør vil medvirke til at mindske uligheden i samfundet, jf. FN´s verdensmål.  Målgruppen vi ønsker at hjælpe, er mennesker der på flere måder befinder sig udenfor samfundets fællesskaber. Det kan være både sundhedsmæssigt, socialt og beskæftigelsesmæssigt. Vi vil udbrede kendskabet og anvendelsen af neurofeedback i Danmark, og gøre denne effektive metode til bedre sundhed og trivsel tilgængelig for de, der har størst behov og ofte dårligst råd. Dette gøres ved at tilbyde uddannelse i metoden til de mennesker der har ansvaret for indsatsen for denne målgruppe. Det kan være kommunale, regionale, selvejende, fondsejede og private virksomheder.  

OFFENTLIG UAFHÆNGIGHED

Den registrerede socialøkonomiske virksomhed EEGinstitute drives på markedsvilkår, uden offentlig støtte af nogen art. Der modtages ikke offentlig økonomisk støtte af nogen art, og der er ikke på nogen måde indflydelse af personer i bestyrelse eller på anden vis i ledelsen af virksomheden, hverken fra stat eller kommune.

EEGINSTITUTE ER INDDRAGENDE

Den registrerede socialøkonomiske virksomhed EEGinstitute arbejder i alle forhold gennem inddragelse af de af virksomheden berørte parter. Det være sig medarbejdere der i høj grad deltager i udvikling af virksomheden. Det sker på daglig basis og på månedsbasis samles op på kurs, nye tiltag og forrige måneds aktivitet. Inddragelsen gælder også virksomhedens kunder. Ved enhver kundeaftale gennemgås muligheder og forventninger med kunden. Det er naturligt at aktiviteten for den enkelte kunde tilrettelægges i samarbejde med kunden. Samarbejdspartnere, herunder leverandører, inddrages i aktiviteter, der hvor der er fælles berøringsflader.

- Stifter, Jette Kristine Myglegaard

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System