Facebook LIVE - NF og mistrivsel

**Dette Facebook LIVE er allerede afholdt. Du kan se optagelsen her.

Mistrivsel er et stigende problem i Danmark. Flere og flere børn, unge og voksne rammes af symptomer på mistrivsel. Otte ud af ti PPR-ledere vurderer at udviklingen i antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel har været stigende eller markant stigende i deres kommune de sidste 5 år (VIVE, 2021). Mistrivslen kommer dog også til udtryk på andre måder end det psykiske, vi ser også symptomer og udfordringer som er fysiske og adfærdsbetingede. Opmærksomheden på mistrivsel øges i denne tid, både i medierne, i den offentlige og politiske debat og hos myndighederne.

I vores næste Facebook live, vil vi sætte fokus på Neurofeedback og mistrivsel. Vi vil aktualisere emnet mistrivsel på en ny og konstruktiv måde, hvor forskning og case-eksempler sammen med neurofeedback skal bidrage til en forståelse af hvad vi kan gøre ved problemet, ved hjælp af denne velfærdsteknologi.

I løbet af aftenen, vil vi bringe tre forskellige temaer op. Med temaerne vil vi komme ud i krogene af forskellige mistrivselsproblematikker, og tale om både de psykiske, fysiske og adfærdsmæssige problematikker. Vi vil belyse mistrivsel i perspektiver fra børn, unge og voksne.

Vi glæder os til endnu en spændende aften i jeres selskab. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål i løbet af aftenen.

Har du ikke set vores to tidligere Facebook lives, så kan du se dem her:
1. Hvad er Neurofeedback: https://youtu.be/Kp_7RPrmqGQ
2. Neurofeedback og ADHD: https://youtu.be/JNI77clAoC8

Læs mere og deltag her:

Neurofeedback og mistrivsel

8433
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System