Othmer-metoden

Hvad er særligt for Neurofeedback efter Othmer-metoden?

Vi uddanner trænere i neurofeedback efter Othmer-metoden. Det gør vi på grund af de resultater vi ser på tværs af mange forskellige symptomer. Vi gør det også fordi at det udstyr vi anvender er højtudviklet velfærdsteknologi. Derfor kan vi uddanne trænere på blot en uge. Othmer-metoden har en helhedsorienteret tilgang, der bygger på den enkeltes egen oplevelse af udfordringer i hverdagen.

7 vigtige om Othmer metoden

Hvad gør Othmer metoden til en enkel og effektiv social- og sundhedsindsats?

Den bedste udgave af sig selv

Neurofeedback efter Othmer-metoden sætter det enkelte menneske som helhed i fokus. Vi arbejder ud fra egenoplevelsen af udfordringer i hverdagen og sikrer at man bliver den bedste udgave af sig selv. Den største forandring kommer nemlig indefra.

Medicinsk godkendt velfærdsteknologi

Medicinsk godkendt velfærdsteknologi

Udstyret vi anvender er godkendt medicinsk udstyr i EU og USA. Metoden og måden vi bruger vores udstyr på, er klinisk veldokumenteret og udviklet gennem mere end 30 år. Derfor er det et krav at man er uddannet, for at kunne erhverve sig udstyret.

Plads til det relationelle arbejde

Plads til det relationelle arbejde

Højtudviklet og automatiseret velfærdsteknologi giver overskud. Fri af tekniske udfordringer sikrer vi at neurofeedback går godt i spænd med andre indsatser, der har mennesket i fokus. Det betyder at det relationelle arbejde kommer i første række - et grundprincip for Othmer metoden.

Alle kan træne Neurofeedback

Alle kan træne Neurofeedback

Neurofeedbacktræning er behageligt. Det er let for klienten og stiller ikke unødige krav. Den blotte tilstedeværelse er nok. Neurofeedbacktræning er både for børn og voksne. Træningsudstyret kan flyttes, så der kan trænes neurofeedback der hvor der er behov for det. Læs mere om træningsforløb og vores klink

Neurofeedback er træning

Neurofeedback er træning

Vi hjælper hjernen med at lære nye arbejdsmønstre. Vi stiller træningsfaciliteter til rådighed. Det er hjernen selv der gør arbejdet. Vi behandler ikke, men træner hjernens egen evne til at udvikle nye arbejdsmønstre. 

Vi har fokus på symptomer

Vi har fokus på symptomer

Mange af de symptomer vi oplever som udfordringer i hverdagen, er udtryk for hjernens manglende evne til selvregulering. Med neurofeedback træning kan hjernen opnå bedre selvregulering, som medvirker til at lindre eller afhjælpe symptomer for den enkelte.

Styrk den enkelte indefra

Styrk den enkelte indefra

Vi ser fordelen i at styrke den enkeltes eget udgangspunkt. Via træningen, som styrker hjernen og nervesystemets evne til bedre selvregulering, får vi lettere ved at overkomme livets udfordringer. Den enkelte oplever en øget mestring af hverdagen.

Se og hør Sue og Siegfried Othmer fortælle om Neurofeedback

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System