I denne uge er det hjerneuge!

International Brain Awareness Week afholdes hvert år i uge 11. Her sætter organisationer, forskningsinstitutioner, virksomheder og mange andre fokus på menneskehjernen. Formålet er at skabe opmærksomhed og interesse for hjernen og hjerneforskningen.

Vi uddanner fagpersoner i at anvende velfærdsteknologisk udstyr, som kan hjælpe mennesker med en lang række udfordringer. Fælles for alt det vi laver, og det som det hele drejer sig om, er nemlig hjernen!

I løbet af ugen vil der blive afholdt foredrag og andre begivenheder som lærer os mere om dette fantastiske organ. Hold øje og undersøg hvad der sker i dit nærområde!

Et af de steder hvor du kan se mere om arrangementer der afholdes under hjerneugen, er på hjernesagens hjemmeside her.

På vores hjemmeside kan du finde mere information om neurofeedback. Her kan du  blive klogere på hvordan neurofeedback udnytter neuroplasticitet og andre mekanismer i hjernen. Du kan også læse om konkrete indsatser. Senest har vi skrevet artikler om hvordan træning af hjernen kan mindske belastningsreaktioner hos børn i skolevægring.

Vi håber at du har en dejlig uge og lærer noget nyt om hjernen!

Du kan også finde spændende links på vores link-træ.

Hjernen har hverken fast form eller størrelse. Den kan ændre sig når vi lærer nyt, i takt med at der skabes forbindelser mellem nye områder. Men den kan også blive påvirket negativt, som det ses ved langvarigt stress, PTSD, depression og lignende lidelser.

Kontakt os

Del dette: